Términos y condiciones

1. Användande av våra tjänster.
Innan man kan börja använda sig av Money Exchange Skandinavien ABs tjänster måste man öppna ett användarkonto. Syftet är att varje kund har sina privata mottagare och att enbart kunden själv ska ha tillgång till dessa. Där av registreras kunden och får ett eget konto som enbart kunden själv har tillgång till. För att registrera kunden krävs följande information.
– En giltig legitimation i form av giltigt pass eller giltig identifikationskort.
– Kundens för- och efternamn
– Kundens Bostadsadress och bostadsort
– Kundens telefonnummer eller mobilnummer

Av säkerhetsskäl krävs även en kopia på giltig legitimation. Syftet med det är att förhindra olagliga transaktioner skall ske via kundens konto. Registreringen kan göras på våra kontor eller vår webbplats, https://www.moneyexchange.se/registrera/?lang=sv. För valutaväxling behövs ingen registrering utan det gäller endast för penningtransaktioner till utlandet som ett konto måste erhållas.

1.1 Transaktion och hantering av likvida medel.
Som kund hos Money Exchange Skandinavien AB kan du skicka uppemot 30.000SEK/månad. Om transaktionen sker i något av våra kontor kan du skicka uppemot 15.000SEK varav max 10.000SEK kontant.

Skickas det mer än 15.000SEK behöver pengarna överföras till något av våra bankkonton. Man behöver också visa ett underlag på pengarnas ursprung, dvs. kontoutdrag eller skuldebrev, så att vi vidare kan bevisa pengarnas ursprung vid behov till diverse myndigheter. Vid valutaväxling gäller samma krav som ovan om beloppet överstiger ett värde av 15.000SEK.

Hos Money Exchange Skandinavien AB är det ett krav att kunden vid behov ska kunna bevisa pengarnas ursprung. Därför kan det förekomma att kunden behöver visa ett underlag i form av ett kontoutdrag eller skuldebrev vid samtliga penningöverföringar som sker efter att 15.000SEK redan har skickats till utlandet under pågående period. Kravet kan även förekomma vid valutaväxling om kunden växlar valuta vid flera tillfällen och i höga summor under samma period.

1.2 Överföring till våra bankkonton.
Alla banköverföringar till våra bankkonton skall göras i svenska kronor. Som mottagarmeddelande skriver man sitt personnummer så att vi vet vem som har gjort överföringen. När man väl har gjort överföringen ringer man upp oss eller skickar ett mejl till info@moneyexchange.se, så att vi kan bekräfta vem mottagaren skall vara och var pengarna skall skickas och hämtas.

Är det första gången man skickar till mottagaren behöver du som kund skicka mottagarens information. Mottagarens information kan skickas via mejl, info@moneyexchange.se, eller via vår webbplats, https://www.moneyexchange.se/135-2/. Kraven av information angående mottagare kan variera mellan olika länder och agenter i respektive land. Generellt behövs följande mottagarinformation:
– Fullständigt namn, som skrivet på pass eller annan ID-handling
– Bostadsadress
– Telefon nummer
– Vid behov ID-nummer.

2. Val av mottagarplats, agent eller ombud.
Money Exchange Skandinavien AB samarbetar med flera agenter och ombud runt om i hela världen. Det är kunden själv som väljer ut vilken av dessa agenter eller ombud som ska ansvara för att hitta, identifiera och utföra betalning till mottagaren. Money Exchange Skandinavien AB gör sitt yttersta för att skicka dina meddelande och dina pengar. Dock ansvarar vi inte för förseningar eller misstag i betalning orsakad av händelser utanför vår kontroll, detta gäller även begränsningar som är stadgade via utländska lagar och regleringar som förbjuder betalningen.

När pengarna skickats kommer du få ett referensnummer av oss och summan kommer finnas tillgänglig för att hämtas av mottagaren. Normalt kan pengarna hämtas av mottagaren nästa bankdag. Kom ihåg att referensnummer och summa som skickats är viktiga att veta för mottagaren. Ett meddelande skickas även via telefon efter att mottagaren tagit emot den önskade summan.

Om betalningen av någon anledning inte kan utföras, gör Money Exchange Skandinavien AB inte någon återbetalning förrän vi har fått, från agent eller ombud, en avi på upphävandet av uppdraget och ett besked att pengarna är tillgängliga för återbetalning.

3. Villkor för återbetalning.
För att kunna annullera en betalning måste Money Exchange Skandinavien AB först komma i kontakt med agenten eller ombuden för att ta reda på om betalningen redan är gjord till mottagaren.

Efter det är bekräftat att betalningen inte är utförd, ska pengarna återlämnas och beloppet som har skickats återbetalas. Money Exchange Skandinavien AB har ett ansvar som är begränsat till enbart det belopp som skickats, vi ansvarar inte för kostnader som har tillkommit dvs. administrativa kostnader, kostnad för agent eller andra servicekostnader.

Om överföring genomfördes i utländskt valuta, skall återbetalning ske i svenska kronor med den aktuella dagskursen för inköp som Money Exchange Skandinavien använder på dagen för återbetalning. Normalt bör de här pengarna vara tillgängliga inom 15 arbetsdagar. Om återbetalningen av någon anledning är stoppad, kommer Money Exchange Skandinavien AB att meddela det till kunden. Tidsgränsen för klagomål är 6 månader räknat från den dag fakturan är utskriven.

4. Hantering av Personuppgifter
Personuppgifter som lagrats av Money Exchange Skandinavien AB är hämtade direkt från självaste kunden. Alla personuppgifter behandlas i överenstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) riktlinjer och bestämmelser.

Personuppgifterna läggs in i Money Exchanges kund- och databas register. Uppgifterna består av följande: namn, adress, telefonnummer, fotokopia av identitetskort, pass eller motsvarande, mottagarinformation och historik av tidigare genomförda penningtransaktioner av kunden ifråga.

Lagrade personuppgifter används i marknads- och kundanalyser samt metod- och affärsutveckling. Det kan även förekomma att de används för direktmarknadsföring av Money Exchange. De används främst för att kunna informera kunden angående status kring pågående uppdrag begärda av kunden.

Som kund har du rätt att en gång per år, kostnadsfritt, begära att få information om dina lagrade personuppgifter och till vilket specifikt syfte dessa uppgifter används. Informationen lämnas ut mot en skriftlig och egenhändig underskrift som skickas till Money Exchanges huvudkontor. Alla kunder har också rätt att begära rättelse och/eller radering av lagrade personuppgifter om dessa är bristfälliga.

5. Cookies
Cookies tillåter en webbplats, bland annat, att lagra och hämta information om surfvanor hos en användare. De används för att få information om antalet sidvisningar, staden som IP-adressen tillskrivs från, antalet användare, frekvens och återkommande besök, tid för besök till vår webbläsare, operatör eller typ av terminal. Inte i något fall uppgifter om fullständiga namn eller adress erhålls.

Webbplatsen använder tekniska och användargränssnitt anpassade cookies, som är undantagna från tillämpningsområdet för LSSI så det är inte nödvändigt att erhålla samtycke från dess användning.

6. Pengatvätt eller finansiering av terrorism
För att förebygga penningtvätt och/eller finansiering av terrorism använder sig Money Exchange Skandinavien AB av olika metoder och mekanismer som har i syfte att förebygga att sådana handlingar sker genom våra tjänster.

Personuppgifter kommer att behandlas i syfte att uppfylla de undersöknings- och rapporteringsplikt som Money Exchange Skandinavien AB har enligt penningtvättslagen, Lag (2009:62) om åtgärd mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vid stark misstänksamhet har vi en skyldighet att rapportera till myndigheterna. Detta för att förebygga och motverka som bedrägerier och andra straffbara handlingar. Personuppgifter som är lagrade i vår databas kan lämnas ut på begäran av statliga myndigheter. Det finns ingen skyldighet att informera kunden om vilka uppgifter som har lämnats till de statliga myndigheterna.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Money Exchange Skandinavien AB
Bredholmsgatan 18
127 48 Skärholmen
Telefon: 08-710 60 02/08
Mail: info@moneyexchange.se

©2019 Money Exchange Skandinavien AB
Member of the international independent firms network affiliated to Money Exchange.