Políticas de privacidad

Money Exchange Skandinavien AB, org.nr: 556612-3401, garanterar säkerhet och sekretess för personuppgifter som erhålls av oss. För detta ändamål har det genomförts både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra manipulation, förlust, eller obehörig åtkomst av registrerade uppgifter.

Inhämtade personuppgifter av Money Exchange Skandinavien AB, i samband med användandet av våra tjänster, läggs in i Money Exchanges kund- och data register. Alla personuppgifter behandlas i överenstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) riktlinjer och bestämmelser.

Personuppgifter som lagras av Money Exchange Skandinavien AB är enbart hämtade från kunden själv. Lagrade personuppgifter består av följande: namn, adress, telefonnummer, fotokopia av giltig identitetshandling, mottagarinformation samt historik av tidigare genomförda penningtransaktioner.

De lagrade personuppgifterna används i marknads- och kundanalyser samt metod- och affärsutveckling. Det kan även förekomma att personuppgifterna används för direktmarknadsföring av Money Exchange Skandinavien AB. Uppgifterna används även i syfte att informera kund om status kring pågående uppdrag begärda av kunden.

Kunden har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, begära ett utdrag om kundens lagrade personuppgifter och till vilket specifikt syfte dessa uppgifter används. Denna information lämnas ut mot en skriftlig och egenhändig underskrift av kunden som skickas till Money Exchange Skandinavien ABs huvudkontor. Adress till huvudkontoret visas nedan.

Kunden har rätt att begära rättelse av lagrade personuppgifter om dessa är felaktiga. För en ökad säkerhet kontrolleras personuppgifterna i samtycke med kund och rättas vid behov. Även en löpande uppdatering sker i samtycke med kund där samtliga lagrade uppgifter uppdateras och förnyas.

När ändamålet för behandling av registrerade personuppgifter är uppfyllda raderas eller anonymiseras de av Money Exchange Skandinavien AB, undantag förkommer om uppgifterna bör eller kan förvaras utöver detta enligt lagstiftningar. Dock har kunden rätt att begära att få de lagrade personuppgifterna raderade om de är bristfälliga eller onödiga.

Vid ytterligare frågor ber vi dig ta kontakt med våra medarbetare.

Money Exchange Skandinavien AB
Bredholmsgatan 18
127 48 Skärholmen
Telefon: 08-710 60 02/08
Mail: info@moneyexchange.se

©2019 Money Exchange Skandinavien AB
Member of the international independent firms network affiliated to Money Exchange.