Bankkonton

För att överföra ett belopp via telefon betalar ni in det på eller överför det till något av våra följande bankkonton:
Bank
Kontonummer
Web
SWEDBANK 8327-9. 973 455 826-6 http://www.swedbank.com/
SWISH 123 311 28 77 https://www.getswish.se/
©2019 Money Exchange Skandinavien AB
Member of the international independent firms network affiliated to Money Exchange.